TEATED

 

Armas külastaja!Meie hooldekodu külastamine alates 01.07.2020.Külastajana on lubatud hoolekandeasutusse isikud, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud, kellel puuduvad haigussümptomid, haigete lähikontaktsed või vähem kui 2 nädalat tagasi saabunud välisriigist.


Külastamisel ei pea eelregistreerima ja täitma tervisedeklaratsiooni. Siseruumis külastamisel soovitame kanda kaitsemaski.Soovitav külastusaeg meie hooldekodus on 10:00-19:00.Jälgime COVID-19 levikut Eestis, vajadusel kehtestame muudatused külastuskorras, millest anname teada.

 

 

Tänades!

Hageri Hooldekodu juhtkond